CÔNG TY TNHH ÁC QUY ĐẠI THẮNG

CÔNG TY TNHH ÁC QUY ĐẠI THẮNG

CÔNG TY TNHH ÁC QUY ĐẠI THẮNG

Chào mừng quý khách đến với website công ty tnhh ắc quy đại thắng
Facebook tiwtter google youtube
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG

TS1220 (12V - 2Ah)

TS1220 (12V - 2Ah)

Giá: Liên hệ

N28 (12V - 28Ah)

N28 (12V - 28Ah)

Giá: Liên hệ

12N4 (12V - 4Ah)

12N4 (12V - 4Ah)

Giá: Liên hệ

N30Z (12V - 30Ah)

N30Z (12V - 30Ah)

Giá: Liên hệ

12N5 (12V - 5Ah) Nhãn TS

12N5 (12V - 5Ah) Nhãn TS

Giá: Liên hệ

TS1245 (12V - 4,5Ah)

TS1245 (12V - 4,5Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1250S (12V - 4,5Ah)

TSM1250S (12V - 4,5Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1250W (12V - 5Ah)

TSM1250W (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1250H (12V - 5Ah)

TSM1250H (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

TS12120 (12V - 12Ah)

TS12120 (12V - 12Ah)

Giá: Liên hệ

TS12140 (12V - 14Ah)

TS12140 (12V - 14Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1250MFH (12V - 5Ah)

TSM1250MFH (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1260W (12V - 6Ah)

TSM1260W (12V - 6Ah)

Giá: Liên hệ

TS12180 (12V - 18Ah)

TS12180 (12V - 18Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1260HS (12V - 6Ah)

TSM1260HS (12V - 6Ah)

Giá: Liên hệ

TS12240W (12V - 24Ah)

TS12240W (12V - 24Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1270MFH (12V - 7Ah)

TSM1270MFH (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

TS12310 (12V - 31Ah)

TS12310 (12V - 31Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1270MFW (12V - 7Ah)

TSM1270MFW (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

TS12400 (12V - 40Ah)

TS12400 (12V - 40Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1270 (12V - 7Ah)

TSM1270 (12V - 7Ah)

Giá: Liên hệ

TS12700 (12V - 70Ah)

TS12700 (12V - 70Ah)

Giá: Liên hệ

TS12750 (12V - 75Ah)

TS12750 (12V - 75Ah)

Giá: Liên hệ

TSM1290 (12V - 9Ah)

TSM1290 (12V - 9Ah)

Giá: Liên hệ

TS12800 (12V - 80Ah)

TS12800 (12V - 80Ah)

Giá: Liên hệ

TSM12120H (12V - 12Ah)

TSM12120H (12V - 12Ah)

Giá: Liên hệ

N170CAT (12V - 170Ah)

N170CAT (12V - 170Ah)

Giá: Liên hệ

TS121000 (12V - 100Ah)

TS121000 (12V - 100Ah)

Giá: Liên hệ

N200S (12V - 182Ah)

N200S (12V - 182Ah)

Giá: Liên hệ

TS121200 (12V - 120Ah)

TS121200 (12V - 120Ah)

Giá: Liên hệ

N200 (12V - 200Ah

N200 (12V - 200Ah

Giá: Liên hệ

TS121500 (12V -150Ah)

TS121500 (12V -150Ah)

Giá: Liên hệ

N200CAT (12V - 200Ah)

N200CAT (12V - 200Ah)

Giá: Liên hệ

TS121600 (12V - 160Ah)

TS121600 (12V - 160Ah)

Giá: Liên hệ

N200Z (12V - 210Ah)

N200Z (12V - 210Ah)

Giá: Liên hệ

TS12180H (12V - 180Ah)

TS12180H (12V - 180Ah)

Giá: Liên hệ

TS122000 (12V - 200Ah)

TS122000 (12V - 200Ah)

Giá: Liên hệ

TS612 (6V - 1,2Ah)

TS612 (6V - 1,2Ah)

Giá: Liên hệ

TS650 (6V - 5Ah)

TS650 (6V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

TS645 (6V - 4,5Ah)

TS645 (6V - 4,5Ah)

Giá: Liên hệ

TS6120 (6V - 12Ah)

TS6120 (6V - 12Ah)

Giá: Liên hệ

TS61300 (6V - 130Ah)

TS61300 (6V - 130Ah)

Giá: Liên hệ

TS61500 (6V - 150Ah)

TS61500 (6V - 150Ah)

Giá: Liên hệ

TS61600 (6V - 160Ah)

TS61600 (6V - 160Ah)

Giá: Liên hệ

TS61800 (6V - 180Ah)

TS61800 (6V - 180Ah)

Giá: Liên hệ

TS62000 (6V - 200Ah)

TS62000 (6V - 200Ah)

Giá: Liên hệ

TS6600 (2V - 60Ah)

TS6600 (2V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

TS21000 (2V - 100Ah)

TS21000 (2V - 100Ah)

Giá: Liên hệ

TS21200 (2V - 120Ah)

TS21200 (2V - 120Ah)

Giá: Liên hệ

TS21500 (2V - 150Ah)

TS21500 (2V - 150Ah)

Giá: Liên hệ

TS21800 (2V - 180Ah)

TS21800 (2V - 180Ah)

Giá: Liên hệ

TS22000 (2V - 200Ah)

TS22000 (2V - 200Ah)

Giá: Liên hệ

TS23000 (2V - 300Ah)

TS23000 (2V - 300Ah)

Giá: Liên hệ

TS24000 (2V - 400Ah)

TS24000 (2V - 400Ah)

Giá: Liên hệ

TS25000 (2V - 500Ah)

TS25000 (2V - 500Ah)

Giá: Liên hệ

TS26000 (2V - 600Ah)

TS26000 (2V - 600Ah)

Giá: Liên hệ

TS28000 (2V - 800Ah)

TS28000 (2V - 800Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS40E (12V - 32Ah)

GS NS40E (12V - 32Ah)

Giá: 820.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
810,000 VNĐ

MF DIN60R/L (12V - 60Ah)

MF DIN60R/L (12V - 60Ah)

Giá: Liên hệ

MF 85D26L (12V - 75Ah)

MF 85D26L (12V - 75Ah)

Giá: Liên hệ

GS NS60E (12V - 45Ah)

GS NS60E (12V - 45Ah)

Giá: 975.000 đ

GS NS70L (12V - 65Ah)

GS NS70L (12V - 65Ah)

Giá: 1.450.000 đ

GS NS70L-E (12V - 65Ah)

GS NS70L-E (12V - 65Ah)

Giá: 1.420.000 đ

GS N70 (12V - 70Ah)

GS N70 (12V - 70Ah)

Giá: 1.500.000 đ

GS 75D31 (R/L) (12V - 75Ah)

GS 75D31 (R/L) (12V - 75Ah)

Giá: 1.620.000 đ

GS 95D31R (12V - 80Ah)

GS 95D31R (12V - 80Ah)

Giá: Liên hệ

GS 95D31R-E (12V - 80Ah)

GS 95D31R-E (12V - 80Ah)

Giá: 1.620.000 đ

GS N100A (12V - 90Ah)

GS N100A (12V - 90Ah)

Giá: 1.950.000 đ

GS N100 (12V - 100Ah)

GS N100 (12V - 100Ah)

Giá: 1.970.000 đ

GS N100E (12V - 100Ah)

GS N100E (12V - 100Ah)

Giá: 1.920.000 đ

GS N120 (12V - 120Ah)

GS N120 (12V - 120Ah)

Giá: 2.370.000 đ

GS N120E (12V - 120Ah)

GS N120E (12V - 120Ah)

Giá: Liên hệ

GS N150A ( 12V - 140Ah)

GS N150A ( 12V - 140Ah)

Giá: 2.650.000 đ

GS N150 (12V - 150Ah)

GS N150 (12V - 150Ah)

Giá: Liên hệ

GS N150E (12V - 150Ah)

GS N150E (12V - 150Ah)

Giá: Liên hệ

GS N200 (12V - 200Ah)

GS N200 (12V - 200Ah)

Giá: 3.780.000 đ

GS N200E (12V - 200Ah)

GS N200E (12V - 200Ah)

Giá: 3.850.000 đ

GS N200Z (12V - 210Ah)

GS N200Z (12V - 210Ah)

Giá: 3.890.000 đ

NS40Z/ZL/ZS (12V-35AH)

NS40Z/ZL/ZS (12V-35AH)

Giá: 1.100.000 đ

DF40AL (12V-40AH)

DF40AL (12V-40AH)

Giá: 1.150.000 đ

NT50-N24 (12V-26AH)

NT50-N24 (12V-26AH)

Giá: 990.000 đ

Xem giá shock
Xem giá shock:
950,000 VNĐ

MF N200 (12V-200AH)

MF N200 (12V-200AH)

Giá: Liên hệ

MF 55B24L

MF 55B24L

Giá: Liên hệ

MF 100 R

MF 100 R

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

44B19R/L (12V - 42AH)

44B19R/L (12V - 42AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NX100-S6(L)S (12V - 45AH)

NX100-S6(L)S (12V - 45AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NX110-5 Z/L (75Ah)

NX110-5 Z/L (75Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

SMF N150 (150Ah)

SMF N150 (150Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
ẮC QUY PANASONIC

WTZ5S-E (12V - 4Ah)

WTZ5S-E (12V - 4Ah)

Giá: 245.000 đ

WTZ5S (12V - 5Ah)

WTZ5S (12V - 5Ah)

Giá: 255.000 đ

WP4B-5 (12V-2.3AH)

WP4B-5 (12V-2.3AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

WP4A-BS (12V-2.3AH)

WP4A-BS (12V-2.3AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

WP5S-3B (12V - 6Ah)

WP5S-3B (12V - 6Ah)

Giá: 260.000 đ

N120 (12V-120AH)

N120 (12V-120AH)

Giá: 2.700.000 đ

WP5AP (12V - 5Ah)

WP5AP (12V - 5Ah)

Giá: Liên hệ

WP20-12IE (12V-20AH)

WP20-12IE (12V-20AH)

Giá: 650.000 đ

NX120-7 (12V-85AH)

NX120-7 (12V-85AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

WTZ6V (12V - 6Ah)

WTZ6V (12V - 6Ah)

Giá: Liên hệ

N70 (12V-70AH)

N70 (12V-70AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

WTZ6-VE (12V - 6Ah)

WTZ6-VE (12V - 6Ah)

Giá: 290.000 đ

N50Z (12V-60AH)

N50Z (12V-60AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

WTZ7A-4BP (12V - 7Ah)

WTZ7A-4BP (12V - 7Ah)

Giá: 390.000 đ

WP7A-BS (12V - 7Ah)

WP7A-BS (12V - 7Ah)

Giá: 420.000 đ

NS40Z (12V-35AH)

NS40Z (12V-35AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

N25 (12V-25AH)

N25 (12V-25AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

TX1000 (12V-100Ah)

TX1000 (12V-100Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

N70/L (12V-70Ah)

N70/L (12V-70Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

N50/L (12V-50Ah)

N50/L (12V-50Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NX120-7/L (12V-85Ah)

NX120-7/L (12V-85Ah)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
SẠC ẮC QUY

DIN 61040 (12V-110AH)

DIN 61040 (12V-110AH)

Giá: Liên hệ

DIN 57740 (12V-77AH)

DIN 57740 (12V-77AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

DIN 57440 (12V-74AH)

DIN 57440 (12V-74AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

DIN 56140 (12V-61AH)

DIN 56140 (12V-61AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

NX110-5 (80D26R) (12V - 70AH)

NX110-5 (80D26R) (12V - 70AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ

HV28-12 (12V-28AH)

HV28-12 (12V-28AH)

Giá: Liên hệ

Xem giá shock
Xem giá shock:
1,000 VNĐ
ỔN ÁP, BIẾN ÁP
Đối tác
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
Về chúng tôi

Thứ 2 - Thứ 7: Từ 7h30 đến 17h30

Riêng CN: Từ 8h00 đến 12h00

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận tin từ Đại Thắng Battery
Fanpage
Cách thức thanh toán
agribanklogo
acblogo
Chứng nhận
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
Dịch vụ giao hàng
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
CÔNG TY TNHH ẮC QUY ĐẠI THẮNG
0918298292
Facebook chat